Informatika pre druhákov

Odporúčanie pre rodičov a učiteľov.

 

Učíme sa pracovať v Skicári (Paint)

Ponúknuté obrázky si stiahnite do počítača. Otvorte pomocou pravého tlačidla v programe Skicár a vypracujte zadanie. Neskôr skúste aj otvoriť najprv prázdny Skicár a v ňom cez Súbor - Otvoriť - vyhľadajte dokument - obrázok. Najpr je však dobré, aby sa deti viac orientovali v oknách, ktorými sa riadime v počítači.

Vystrihujeme a posúvame s priesvitnosťou.

Zatiaľ len otvorte obrázky, neukladajte ich.

                            

 Učíme sa pozorne čítať, meniť farby a vymaľovať oblasti.

Už obrázky ukladajte, pomôžte deťom nájsť cestu a uložte ich do priečinku UROBENE. Deťom vysvetlite, že nie je vhodné v pomenovaní interpunkcia a medzery. Zatiaľ použite jednoslovné pomenovanie.

           

Gumujeme a vyfarbujeme - opakujeme si angličtinu a pozorné čítanie.

Uložte obrázky spolu s deťmi s dvojslovným pomenovaním, v ktorom použijete podčiarkník. Napríklad jurko_hotovo  Ten podčiarkník nám opticky urobí medzeru, ale počítač ju vidieť nebude.

                   

Učíme sa pracovať s KVAPKADLOM a gumujeme.

Začnite deti učiť ukladať urobené obrázky aj so zmenou formátu - zmeňte ho na JPG.

                       

     

 

Používame nástroje ŠTETEC.

Vyberte si tvar štetca a podľa čiar a bodiek urob čiaru - obrys obrázka, ktorý potom vymaľuj.

         

 

Miešame farby.

Otvorte si ešte raz niektorý z obrázkov, ktorý deti už poznajú a skúste ich teraz vymaľovať tak, že namiešate farby a urobíte ich odtiene.

v staršich Skicároch: FARBY - UPRAVIŤ FARBY - DEFINOVAŤ FARBY (medzi príkazmi v hornej časti)

v novších Skicároch: UPRAVIŤ FARBY  (vpravo hore medzi všetkými príkazmi)

Nezabudnite deťom povedať, že sa im originál farby na palete zmení na tú, čo namiešajú.

 

Používame nástroj SPREJ a opakujeme.

        

Kreslíme v štvorcovej sieti - zväčšujeme a zmenšujeme.

Pracujeme s nástrojmi. Učíme sa určiť hrúbku čiar, kresliť vyplnené aj prázdne elipsy i obdĺžniky.

                       

   

                               

 

Vytvárame si priečinok na pracovnej ploche

Pomocou pravého tlačidla myši si s deťmi vytvorte priečinky. Naučte sa ich pomenovať a premenovať. Stačí jedným slovom. Apelujte na deti, aby nepoužívali mäkčene a dĺžne.
Ak chcete použiť dve slová, použite na oddelenie podčiarkník. Učme deti vhodnosť pomenovania jedným uceleným - nie veľmi dlhým názvom.

Odteraz veďme deti k tomu, aby si ukladali svoje urobené práce do svojich priečinkov.  Ľahšie ich na konci roka nakopírujete na USB deťom a oni si ich potom môžu odniesť domov ako celoročnú prácu.

 

Kreslíme podľa obrázkového postupu.

Trénujeme algoritmické myslenie a opakujeme prácu s nástrojmi. Pri bežnom kreslení odporúčam zvoliť hrúbku čiary, elipsy i obdĺžnika na strednú. Pri gumovaní sa väčšinou potom deťom nepodarí urobiť dieru v čiare.

                          

        

Píšeme a počítame.

Trénujeme matematiku, angličtinu, vlastivedu.

             

  

  

        

                                      

                  

               

A urobíme si aj dopravnú výchovu. Odporúčam robiť s deťmi frontálne. Počítajte s tým, že deťom bude dlhšie trvať, kým napíšu dohodnutú vetu.

           

Ďalšie križovatky nájdete na www.dobrenapady.info.

 

 

Učíme sa meniť pozadie pracovnej plochy na svojom počítači.

Najprv meníme pozadie, ktoré nám ponúka náš operačný systém. Potom skúšame meniť pozadie pomocou obrázkov, ktoré sme stiahli deťom do priečinka. Aby sa učili lepšej orientácii v počítači pomocou okien.

Pozadia na stiahnutie z kolekcie www.dobrenapady.info:

               

 

 

www.dobre-napady.sk