Odporúčanie pre rodičov a učiteľov.

Na pracovnej ploche počítača si vytvorte priečinok DRUHACI, do neho si stiahnite obrázky, ktoré chcete použiť. Dávajte však pozor, aby ste po vypracovaní zadania uložili vždy obrázok pod iným názvom - najlepšie krstným menom dieťaťa, ktoré pridáte k pôvodnému názvu - nech sa Vám nepoškodí originál.

Učme deti od začiatku ukladať si svoju prácu na dané miesto. Vysvetlime deťom, že v názvoch sa neodporúča používať interpunkcia a medzery.

 Na našich počítačoch sme na pracovnej ploche vytvorili priečinok DRUHACI a v ňom sú dva priečinky:

 

  

 

UROBENE - sem vkladajú všetko, čo už dokončili

POZADIE - majú vložené obrázky, pomocou ktorých sa budú ku koncu šk. roka učiť meniť pozadie pracovnej plochy

 

Poradie preberania pracovných listov - môžete zmeniť.